The power of trust

Background
Auto Payment
Enjoy your free time!
More details
Background
Solfy Partner Program
Increase sales with installment card support
More details
Accessibility
View:
Font size:
1344
+998 78 148 00 10 Call Centre:
Operating hours from 9 AM to 9 PM
NBU in social networks:

Fitch “O‘zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki” AJning "BB-" reytinglarini tasdiqladi, prognozi "Barqaror"

21.05.2021 1217

Wed 19 May, 2021 - 10:18 ET

Fitch Ratings - Moscow - 19 May 2021: (ingliz tilidan tarjima)

Fitch Ratings-Moskva-17 may 2021 y. Fitch Ratings “O‘zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki” AJning (keyinchalik- "O‘zmillybank" AJ) uzoq muddatli emitent defolti reytingini ("EDR") "Barqaror" prognoz bilan "BB-" darajada va «b» barqarorlik reytingini tasdiqladi.


EDR ASOSIY REYTING OMILLARI, QO‘LLAB-QUVVATLASH REYTINGI, UZOQ MUDDATLI EDR QO‘LLAB-QUVVATLASH DARAJASI VA QARZ REYTINGLARI

"O‘zmillybank" AJ EDRini tasdiqlanishi Fitchning O‘zbekiston hukumati tomonidan zarur bo‘lganda qo‘llab-quvvatlashning mo‘tadil ehtimoli to‘g‘risidagi fikrini aks etadi, va bu bankning qo‘llab-quvvatlash reytingi "3" va uzoq muddatli EDRni qo‘llab-quvvatlash darajasi "BB-" ekanligi ko‘rsatib turibdi. Bunday fikr majoritar davlat mulkini, muhim tizimli ahamiyatini, davlat tomonidan o‘tkazilayotgan iqtisodiy va ijtimoiy siyosatda bankning muhim rolini, davlat xalqaro zaxiralariga nisbatan potensial qo‘llab-quvvatlashning past narxini, hamda kapital va likvidlik bilan qo‘llab-quvvatlash tarixini hisobga oladi.

2020 yili nashr qilingan bank timizini o‘rta muddatli istiqbolda rivojlantirish strategiyasiga muvofiq, "O‘zmillybank" AJ 2025 yilning oxiriga borib xususiylashtirilishi rejalashtirilgan davlat banklarining ro‘yxatiga kiritilmagan. Fitch, o‘tkazilayotgan siyosat doirasida "O‘zmillybank" AJ o‘zining muhim rolini saqlab qolishi va shu o‘rinda chakana va korporativ mijozlar bazasini kengaytirishiga ishonch bildirdi.

Hukumatning qo‘llab-quvvatlash qobiliyati bank sektorining (2020 yilning oxiriga umumiy aktivlar YaIMdan 63%ni tashkil qilgan) va yirik xalqaro zaxiralaryning (2020 yilning oxiriga 35 mlrd. dollar) mo‘tadil hajmining iqtisodiyotga nisbati bilan belgilanadi. Biroq, qo‘llab-quvvatlash qobiliyatini baholashda bank sektoridagi konsentratsiyaning yuqori darajasi (2021 yil 1-choragining oxiriga davlat mulkidagi banklarga sektor aktivlaridan 85%i to‘g‘ri kelgan), kreditlarning yuqori dollarlanishi (2021 yil 1-chorak oxiriga 50%), bank sektorida tashqi fondlashning yuqori ulushi va volatil operatsion muhit sharoitlarining tashqi shoklarga ta’sirchanligi, ayniqsa davlat moliyalari xom-ashyo tovarlarining eksportiga va chet elda ishlayotgan O‘zbekiston fuqarolarining pul o‘tkazmalariga ta’sirchanligini inobatga olgan holda, hisobga olingan, .

"O‘zmillybank" AJ reytinglari bo‘yicha "Barqaror" prognoz suveren reyting bo‘yicha prognozni aks ettiradi.

"O‘zmillybank" AJ ustuvor ta’minlanmagan qarzining reytingi uning uzoq muddatli EDRi bilan bir pog‘onada turadi.

BARQARORLIK REYTINGI

"O‘zmillybank" AJ barqarorlik reytingini "b" darajada tasdiqlanishi kuchli mijozlar bazasini, aktivlarning tegishli sifatini va davlat kapitali badallari hisobiga qo‘llab-quvvatlanadigan yaxshi kapitalizatsiyani aks ettiradi. Reyting, shuningdek, balansning yuqori dollarlanishni , oxirgi yillardagi tez o‘sishini hisobga oladi, bu esa ahamiyatli tarzda "yetilmagan" kredit portfelini, chet el banklari va xalqaro moliya institutlaridan fondlash xususida yuqori bog’liqlikni va asosiy faoliyatdan yuqori bo‘lmagan daromadlilikni keltirib chiqardi.

Uchta pastki tartibga soluvchi toifaga (qadrsizlangan kreditlarning approksimatsiyasi) kiruvchi kreditlar 2020 yilning oxiriga kelib mo‘tadil 3,2%ni tashkil qilgan va 68%ga zaxiralar hisobidan qoplangan. 2020 yili bank taxminan 7% yalpi kreditlar bo‘yicha kredit ta’tillarini taqdim etgan. Oxirgi yillarda kredit portfelini tez o‘sishi (2017-2020 yillarda 5-barobarga o‘sishi) ko‘pincha imtiyozli davrlar bilan uzoq muddatli direktiv kreditlash (2020 yilning oxiriga summar kreditlardan 50%-60%) tufayli yuzaga kelgan. Bu "O‘zmillybank" AJ da kredit portfelining "yetilmagan" xususiyatini va aktivlarning ahamiyatli tarzda vaqt bilan sinalmagan sifatini keltirib chiqargan. Rivojlanish davlat dasturlari doirasida kreditlarning asosiy qismi davlat va davlat bilan bog‘liq kompaniyalarga taqdim etilgan, bu esa bog‘liq tomonlar uchun yuqori xavfni yuzaga keltirgan (2020 yil 1-yarim yilligining oxiriga yalpi kreditlardan 58%). Aktivlar sifati bo‘yicha xavflar bankning bir qator yirik kreditlari bo‘yicha davlat tomonidan kafolat mavjudligi bilan ravonlashadi (2020 yilning oxiriga umumiy yalpi kreditlardan taxminan 42%).

2020 yilda xavf bo‘yicha o‘lchangan aktivlarga nisbatan operatsion foyda 2% bo‘lganda daromadlilik mo‘tadil hisoblanadi (milliy standartlar bo‘yicha hisobot ma’lumotlariga ko‘ra). "O‘zmillybank" AJ da rivojlanishni kreditlash past marjinal bo‘lganligi tufayli sof foiz marjasi bosim ostida qolgan, lekin tijorat kreditlash kengaytirilishi tufayli 2020 yilda 4%ga yaxshilangan. 2020 yilda zaxiralashga qadar kreditlar bo‘yicha zaxiralarga ketgan xarajatlar 47%ni tashkil qilgan, shuning uchun kapitalga bo‘lgan daromadlilik 7%li mo‘tadil darajada bo‘lgan.

Xavf bo‘yicha o‘lchangan tartibga soluvchi aktivlarga nisbatan agentlik metodologiyasi bo‘yicha hisoblanadigan Fitch asosiy kapitalining nisbati 2019 yilning oxiridagi 20%ga nisbatan pasayib, 2020 yilning oxiriga 18%li yaxshi darajada bo‘lgan, sababi kreditlashni o‘sishi foyda hisobiga kapital ishlab chiqarilishidan oshib ketgan. 2020 yilning oxiriga 1 darajadagi kapital ko‘rsatkichi 22%da va umumiy kapital yetarliligining ko‘rsatkichi 26%da, kapital yetarliligining tartibga soluvchi ko‘rsatkichlari ham bankda yuqori bo‘lgan, bu esa minimal tartibga soluvchi talablarga nisbatan mustahkamlilikning qulay zaxirasini ta’minlaydi (tegishli ravishda 10% va 13%).

Fitchning fikricha, "O‘zmillybank" AJda fondlash profili xalqaro bank guruhlari va xalqaro moliya institutlaridan jalb qilingan qarzlarga yuqori bog’liqligi tufayli tuzilmaviy jihatdan zaif hisoblanadi, bu 2021 yil 1-choragining oxirida kreditlarning depozitlarga 3,5 barobar nisbatida aks ettirilgan. 2021 yil 1-choragida “O‘zmillybank” AJda tashqi fondlashga qarzli moliyalashtirishning 56% to‘g‘ri kelgan, davlat fondlashi yana 20%ni tashkil qilgan. Bankning qarzlarni so‘ndirish jadvali asosan uzoq muddatli kreditlar bo‘yicha to‘lovlarga to’g’ri keladi ("O‘zmillybank" AJ umumiy tashqi qarzlaridan 66% bo‘yicha so‘ndirish muddatlari 2021 yil 1-choragining oxiridan ikki yildan ortiq muddatdan keyin keladi). Shunga qaramasdan qisqa muddatli valyuta qarzlari ahamiyatli bo‘lgan: 2021 yil 1-choragining oxirida taxminan 4,1 trln. so‘m (taxminan 400 mln. dollar) bo‘yicha so‘ndirish muddatlari 12 oy mobaynida kelgan, bu esa xuddi o‘sha sanaga likvid aktivlarning 50%iga teng bo‘lgan.

REYTINGLARGA TA'SIR QILISHI MUMKIN BO'LGAN OMILLAR

Alohida yoki birgalikda ijobiy reytinga/reytingning oshishiga olib kelishi mumkin bo‘lgan omillar:

Qo‘llab-quvvatlashga asoslangan reytinglar O‘zbekiston suveren reytingi oshgan holatda oshishi mumkin.

O‘zbekistonda operatsion muhit yaxshilangan, aktivlar sifati uzoq muddat barqaror bo‘lgan daromadlilik yaxshilangan, balansning dollarlanishi pasaygan va fondlash tuzilmasi yaxshilangan holatlarda barqarorlik reytingi oshishi mumkin.

Alohida yoki birgalikda salbiy reytinga/reytingning tushishiga olib kelishi mumkin bo‘lgan omillar:

O‘zbekiston suveren reytingi pasayganda yoki agentlikning O‘zbekiston hukumati bankni qo‘llab-quvvatlashga qodirligi yoki tayyorligi to‘g‘risidagi fikri o‘zgarganda, qo‘llab-quvvatlashga asoslangan reytinglar pasayishi mumkin.

Bank barqarorligi reytingi bank aktivlarining sifati keskin yomonlashishi natijasida pasayishi mumkin, bu esa zarar ko‘rsatkichlariga olib keladi va shu tarzda bankda kapital zaxirasini minimal tartibga soluvchi darajalarning ustidan kamida 100 b.p.ga qisqartirgan bo‘ladi. Shu bilan birga, bugungi kunda Fitch bunday ssenariyni kam ehtimolli deb hisoblaydi. Bank kredit portfeli tomonidan yetarlicha pul oqimlari ishlab chiqarilmasligi natijasida “O‘zmillybank” AJda likvidlik zaxirasi, shu jumladan, chet el valyutasidagi zaxirasining yomonlashishi, agar bu narsa davlatdan likvidlik badallari bilan qoplanmasa, kreditga layoqatliligi uchun salbiy ta’sir ko‘rsatish mumkin.

IJOBIY/SALBIY REYTING SSENARIYSI

Moliya institutlari sektorida emitentlar uchun xalqaro shkala bo‘yicha kredit reytinglari uch yillik reyting gorizonti davomida reytinglarning uch pog‘onaga oshishini nazarda tutuvchi ijobiy reyting ssenariysiga (reytinglarning ijobiy yo‘nalishda o‘zgaradigan 99-protsentili sifatida belgilanadi), va uch yil davomida reytinglarni to‘rtta pog‘onaga tushishini nazarda tutuvchi salbiy reyting ssenariysiga (reytinglarning salbiy yo‘nalishda o‘zgarishining 99-protsentili sifatida belgilanadi) ega. Barcha reyting toifalarining ijobiy va salbiy ssenariylari uchun kredit reytinglarning to‘liq diapazoni "AAA" dan "D" gacha bo‘lgan chegarada joylashgan. Ijobiy va salbiy ssenariylar doirasidagi kredit reytinglar tarixiy ko‘rsatkichlarga asoslangan. Aniq sektor bo‘yicha ijobiy va salbiy ssenariylar uchun kredit reytinglarini aniqlashda qo‘llaniladigan metodologiyalar to‘g‘risidagi yanada batafsilroq ma’lumotni quyidagi havola orqali olishingiz mumkin:  https://www.fitchratings.com/site/re/10111579

ASOSIY REYTING OMILI SIFATIDA KO'RSATILGAN MUHIM AHAMIYATGA EGA MANBAGA HAVOLALAR

Tahlilda ishlatiladigan asosiy axborot manbalari "Qo'llaniladigan metodologiya" bo'limida keltirilgan.

BOSHQA REYTINGLARGA BOG‘LANGAN OMMAVIY REYTINGLAR

"O‘zmillybank" AJning EDRi, uzoq muddatli EDRini qo‘llab-quvvatlash reytingi va qo‘llab-quvvatlash darajasi to‘g‘ridan-to‘g‘ri O‘zbekistonning suveren reytingiga bog‘liq.

 

EKOLOGIK, IJTIMOIY VA BOSHQARUV OMILLARI

"Boshqaruv tuzilmasi" parametri bo‘yicha "O‘zmillybank" AJ ekologik, ijtimoiy va boshqaruv omillari (ESG) relevantligining "4" balliga ega, chunki bankning faoliyatida va strategiyasini ishlab chiqishga doir bank boshqaruvida davlat direktorlar kengashi darajasida ahamiyatli darajada ishtirok etadi.

Agar mazkur bo‘limda boshqasi ko‘rsatilmagan bo‘lsa, unda ekologik, ijtimoiy va boshqaruv omillar (ESG) relevantligining eng yuqori darajasi "3" skoring balliga to‘g‘ri keladi. Bu demak, emitentning kreditga layoqatliligi uchun ushbu omillar neytral hisoblanadi yoki ushbu omillarning xususiyati tufayli, yoki emitent ushbu omillarni qanday boshqarayotganligiga qarab, uning kreditga layoqatliligiga minimal ta’sir ko‘rsatadi. ESG relevantligining skoring ballari to‘g‘risidagi yanada batafsil ma’lumot www.fitchratings.com/esg saytida taqdim etilgan.

0
0Receive the Latest News

We will send one email a week, no spam

Latest site update date: 06/21/2024 11:03:04 pm

License of the Central Bank of the Republic of Uzbekistan No. 22 dated Dec. 25, 2022
© 2024 NBU. All rights reserved. If you find an error in the text, highlight the wrong text and press Ctrl + Enter

Яндекс.Метрика

If you find a discrepancy in the information provided in different languages, please follow the option in the state language. When using the site materials reference to www.nbu.uz web-site is required

Technical support NBU

online

Message sent!

Please wait for a response to
your email address

Return to list of topics


Правила выдачи кредитов частным лицам
Определение кредитоспособности заемщика
1.1. При выдаче кредита частному лицу банк проводит анализ кредитоспособности заемщика.
1.2. Кредитоспособность заемщика определяется на основании его финансовой и кредитной истории, а также текущей финансовой ситуации.
1.3. Для определения кредитоспособности могут быть использованы следующие критерии
Условия выдачи кредита
При выдаче кредита частному лицу банк устанавливает следующие условия:

 • сумма кредита;
 • процентная ставка;
 • срок погашения кредита;
 • график платежей

How helpful was the answer?

Helpdesk NBU

I am your virtual assistant.
Loading...

Helpdesk NBU

Choose a needed theme

NBU Help Desk

Select a topic of interest

To unblock the card, you must contact the bank branch where the card was opened  with your identity document.
SMS notification for the Uzcard card can be activated through an ATM. SMS notification for the Humo card is activated through the bank branch where the card was opened.
You can order all cards in national and foreign currency remotely using the Milliy App.
 • If you have forgotten your card PIN, please come with your identity document to the bank where the card was opened.
 • If you the card (UzCard/HUMO) is lost, you can block it yourself using the Milliy Bank App or call (78) 148-00 10 and ask the operators to block the card.
The identification procedure is carried out remotely, directly in the Milliy application itself. To do this, on the main screen in the application, click on the photo_2023-04-28_11-16-22.jpg icon in the upper left corner, and then select the “Identification” option from the menu and go through all its stages.
 • To change the phone number registered in the Milliy App, please come to the NBU branch which is convenient for you with your identity document.
 • An e-wallet is a system to store funds, as well as transfer money through an app to an account or bank card.
 • When you reset your password, you enter the "secret question answer"
Currently, the NBU offers the following international money transfers: Western Union, MoneyGram, KoronaPay, Asia Express, Contact, Unistream, Swift, as well as Sberbank.
Users of the Milliy Mobile App can receive transfers from Russia using the Sberbank Online service to an electronic wallet in national currency, to an UzCard or HUMO card of the NBU.

The transfer is made in rubles. Upon receipt on an electronic wallet or card, it is automatically converted into UZS. No additional fees are charged.
 • Visa Direct is a service for money transfer using the Milliy Mobile App to more than 50 countries of the world, including Visa cards of Uzbekistan banks.
 • identity document
 • MTCN or the tracking number
 • full name of remitter
 • country of remitter
 • expected amount of money
 • NBFAUZ2X
It is possible to remotely open, replenish and independently monitor the NBU's deposits using the Mobil App.
 • If you want to transfer the right to dispose of your deposit to a third party, you must execute a power of attorney certified through a notary office.
 • No, you don't. The online deposit can be closed through the app.
 • Capitalization is the addition of accrued interest to the principal amount of the deposit.
 • This is the deposit with no fixed withdrawal period and the depositor can withdraw the funds at any time.

Your message has been sent successfully

Our specialist will answer you within a working day. Due to the high number of requests during the COVID-19 pandemic, there may be some delays in responding to requests.

Take part in improving the quality of service
Please answer 3 questions
Go to quiz